Pizzabar Těsně Vedle

Rotující pípa
Právě na čepu


hnanická 12°, 34,- Kč

https://www.vinice-hnanice.cz/pivovar/

na čepu 14.11.